Nasz klub

Krakowskie Centrum Karate Tradycyjnego istnieje od 2005. Powstało na bazie sekcji karate przy AZS AGH utworzonej i prowadzonej przez sensei'a Jerzego Lelito (5 dan), prekursora karate w Małopolsce i na Śląsku. Pomysłodawcą i koordynatorem działań Centrum jest sensei Ireneusz Dworakowski. W ramach Centrum ćwiczymy karate shotokan, kontynuując tradycję sensei'a G.Funakoshi'ego a nastepnie niedawno zmarłego sensei'a H.Nishiyama. Jesteśmy licencjonowanym Klubem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Kadrę instruktorską tworzą: Jerzy Lelito (5 Dan), Ireneusz Dworakowski (3 dan), Wojciech Szarek (3 dan), Małgorzata Klimczyk (1 dan), Patryk Olejek (1 dan) i Grzegorz Lejda (1 dan). Nasi instuktorzy to uczestnicy i medaliści Mistrzostw Polski i Europy.

Karate jest sztuką samoobrony która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii Budo (sztuka wojenna). Jest oparte na sztuce walki bez użycia broni, która rozwija się od tysięcy lat. Dzięki swemu uniwersalizmowi, karate może uprawiać każdy: młodzi, starzy, chłopcy i dziewczęta, mężczyźni i kobiety. Celem karate jest ćwiczenie nie tylko ciała, ale i umysłu do takiego stopnia, aby zwycięstwo nad przeciwnikiem było osiągalne bez użycia przemocy.

Trening karate jest wielostopniowy. Po pierwsze jako forma aktywności ruchowej, wspomaga i stymuluje harmonijny rozwój organizmu, koryguje wady postawy. Po drugie jest formą samoobrony. Pomaga w rozpoznawaniu i unikaniu sytuacji zagrożenia, a w razie konieczności pozwala na skuteczną obronę. Po trzecie, element sportowy w treningu uczy zdrowej rywalizacji, rozwija takie cechy charakteru jak wytrwałość, dążenie do celu i pewność siebie jako podstawę asertywności, uczy kontrolować agresję! Wreszcie karate jest przede wszystkim sztuką. To dyscyplina na długie lata, może stać się pasją, drogą osobistego rozwoju, poprzez szukanie perfekcji i doskonałości ruchu do doskonalenia siebie!

„Karate nie jest techniką agresji”
Gichin Funakoshi


Zapewniamy:

  • wysoki poziom szkolenia gwarantowany przez licencjonowanych instruktorów PZKT
  • możliwość zdawania na stopnie uczniowskie (od 9 do 1 kyu)
  • udział w zawodach organizowanych w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
  • udział w szkoleniach i treningach prowadzonych przez największe autorytety karate tradycyjnego
  • zajęcia dla różnych grup wiekowych i stopnia zaawansowania
  • obozy letnie i zimowe
  • dobrą atmosferę